Knowledge Base

Home  Search   Show all  Top

Details of the record

titleHücresel Otomaton Tabanlı Beyin Tümörü Bölütleme Sistemi ve Radyocerrahi Uygulamaları (in Turkish)
authorsAndaç Hamamcı, Gözde Ünal, Nadir Küçük, Kutlay Karaman, Kayıhan Engin
keywordsBeyin Tümörü, Bölütleme, Hücresel Otomaton
abstractAMAÇ: Beyin tümörlerinin MR görüntülerinde hassas olarak bölütlenmesi, gerek radyoterapi planlamada uzman yükünü azaltmakta ve gerekse tümör evriminin takibinde sunduğu detaylı verilerle bu konudaki araştırmaların önünü açmaktadır. Bu çalışmada, kontrastlı T11spgr görüntülerinde çok az kullanıcı etkileşimiyle tümörün kontrast tutan ve nekrotik bölgelerinin sağlıklı dokudan hassas olarak ayırd edilmesini sağlayan bir sistem önerilmektedir.

METOD: Hücresel otomaton yöntemleri, biyolojik patern oluşumu, fiziksel sistemlerin simülasyonu gibi alanlarda uzun zamandır kullanılmaktadır. Son dönemde bu yöntemin imge analizi alanında da başarıyla kullanıldığı çalışmalar yayımlanmıştır. Önerilen yöntemde, kullanıcı tarafından RECIST kriterlerine uygun olarak çizilen en büyük tümör çapı kullanılarak tümör ve sağlıklı doku için örnekler elde edilmekte ve hücresel otomaton kullanılarak her bir voksel için tümör olasılık değerleri hesaplanmaktadır. Oluşturulan tümör olasılık haritası üzerinde bir level1set yılanı evrilerek en uygun yumuşatılmış kontur belirlenmektedir. Son olarak elde edilen toplam tümör hacmi yine hücresel otomaton kullanılarak kontrastlı ve nekrotik hacim olarak bölütlenmektedir.

BULGULAR: Yöntemin hassasiyetini belirlemek için, elde edilen sonuçlar, sentetik olarak oluşturulmuş tümörlerde uygulanmış, radyo1cerrahi planlamada, radyo1onkoloji uzmanı tarafından elle çizilmiş tümör sınırlarıyla karşılaştırılmış ve radyoterapi öncesi ve sonrasında raporlanan radyolojik bulgularla karşılaştırılmıştır. Ortalama Dice örtüşme performansı sentetik tümörler için %82.6±17.3 ve gerçek tümörler için %80.1±6.9 olarak belirlenmiştir.

SONUÇ: Sonuçlar, yöntemin mevcut literatürle karşılaştırıldığında başarılı ve klinik değerlendirmeyle tutarlı sonuçlar verdiğini göstermektedir.
typeConference Paper
journalTurkish MR Society Conference, Türk MR Derneği Konferansı, 19-21 May 2011
published year2011
serial2049
is_viewableyes
(Total records:1429)
Home  Search   Show all  TopPowered by: DaDaBIK