Knowledge Base

Home  Search   Show all  Top

Details of the record

titleAutomated Tolerance Inspection using implicit and parametric representations (in Turkish)
authorsCem Ünsalan, Aytül Erçil
keywords
abstractBu makalede otomatik tolerans kontrolu için iki yöntem önerilmektedir. Önerilen yöntemlerde
sablon cismin çevresi örtük çokterimli veya parametrik bir modelle modellenmekte, daha sonra
kontrol edilmek istenen cismin çevresindeki noktaların toleranslar içinde olup olmadığı
sınanmaktadır. Önerilen yöntemlerin basarım oranları ve zaman performansları açısından
karsılastırılmaları da gerçeklestirilmistir.
typeConference Paper
journalProceedings of SIU '2000
published year2000
serial1548
is_viewableyes
(Total records:1429)
Home  Search   Show all  TopPowered by: DaDaBIK